ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Η Ιωάννα Λαγουμίδου είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια

Η Ιωάννα Λαγουμίδου είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια

PRESIDENT
Business Professional Women – BPW Athens

BPWI_LOGO_600