Οι δικηγόροι της ομάδας μας έχουν τη γνώση και την εμπειρία να συμβουλεύσουν τους πελάτες μας να επιχειρούν μέσω διαδικτύου, με καινοτομία και με  κερδοφορία. 

Συμβουλεύουμε και συμβάλλουμε με ευρεία νομική γνώση, διαμορφώνοντας τα ηλεκτρονικά καταστήματα των πελατών μας, ώστε αυτά να πληρούν τις προϋποθέσεις που υπαγορεύει τόσο η Εθνική όσο και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Διαμορφώνουμε σωστά τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης των καταστημάτων που λειτουργούν μέσω διαδικτύου, την πολιτική απορρήτου και την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζονται οι επιχειρηματίες τους.

Οι πελάτες μας είναι τόσο φυσικά πρόσωπα, όσο και πληθώρα εταιριών στους οποίους η πληρότητα και ορθότητα των υπηρεσιών που τους παρέχουμε, δίνει σε αυτούς ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών μέσω διαδικτύου, συμβάλλοντας στην επιτυχία τους.

Η ομάδα των νομικών του γραφείου μας είναι επίσης αποτελεσματική για τα συμφέροντα των πελατών μας, στις δικαστικές διαδικασίες.

Η ιδρύτρια του γραφείου μας, Ιωάννα Λαγουμίδου, ειδικεύεται στην επίλυση διαφορών που προκύπτουν από το ηλεκτρονικό εμπόριο, μέσω της διαμεσολάβησης, με μεγάλη επιτυχία.