Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων. Νόμος 4469/2017 (Μέρος Α’)

/4/2017

Μεγάλο ενδιαφέρον και πολύς λόγος έγινε πριν την έναρξη της εφαρμογής του που όμως δεν μετουσιώθηκε σε όγκο αιτήσεων εκ μέρους των επιχειρήσεων, μικρών ή μεγάλων, συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων, για μια προσπάθεια ρύθμισης των οφειλών  τους.

Νόμος γρίφος. Απαιτούμενα στοιχεία για την υποβολή: πολλά.

Ποιές οφειλές αφορά ο νόμος:

  • Οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31-12-2016
  • Οφειλές δημοσίου ρυθμισμένες και μη, που έγιναν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31-12-2016 (λοιπές ρυθμισμενες οφειλές των 12,24, 100 δόσεων, μπορούν να τροποποιηθούν σε μεγαλύτερο αριθμό δόσεων με μέγιστο αριθμό τις 120, εφ’ όσον θα διευκολυνθεί η αναδιάθρωση των οφειλών της επιχείρησης)
  • Δάνεια που έχουν ρυθμιστεί μετά την  1-7-2017
  • Οι υπόλοιπες οφειλές δεν ρυιθμίζονται υποχρεωτικά, μνημονεύονται όμως υποχρεωτικά στην αίτηση για να κριθεί η ικανότητα αποπληρωμής του αιτούντος, αλλά και για να κριθούν και οι λοιπές αναγκαίες για συνυπολογισμό ώστε να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Πνεύμα της ρύθμισης και το κλειδί για την αποδοχή της αίτησης: η νέα ευκαιρία για να διασωθεί η αιτούσα επιχείρηση. Συνεπώς το κλειδί είναι η απόδειξη της βιωσιμότητος.

Πώς θα γίνεται τούτο;
Από το επιχειρηματικό σχέδιο ή την μελέτη βιωσιμότητος που θα υποβάλλεται (προαιρετικό για τις μικρές, αλλά υποχρεωτικό για τις μεγάλες επιχειρήσεις) θα πρέπει να προκύπτει αποδεδειγμένα (π.χ. από επενδύσεις που έχει κάνει, από συμβάσεις τυχόν που έχει συνάψει, από αλλαγές μέσα στην  επιχείρηση δηλ. στην παραγωγή της, στις δομές της, στο προσωπικό κλπ) ότι η επιχείρηση θα παράξει προσεχώς  κέρδη,  ώστε να πληρώσει τις δαπάνες λειτουργίας της ή τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης του επιχειρηματία αν πρόκειται για ατομική επιχείρηση, τους φόρους της και με αυτό που απομένει να πληρώνονται οι οφειλές (ικανότητα αποπληρωμής). Αυτή είναι ο μπούσολας για να κριθεί το ύψος των δόσεων για την ικανοποίηση όλων των πιστωτών, η διαγραφή κεφαλαίου, η επιμήκυνση κ.α.. Προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να είχε έστω και μία από τις τρεις τελευταίες χρήσεις της, κερδοφόρα (προ φόρων).

συνεχίζεται στο ΜΕΡΟΣ Β’..

Comments are closed.