Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων. Νόμος 4469/2017 (Μέρος Β’)

/4/2017

Ποιούς αφορά;
Επιχειρήσεις.

Η επιλεξιμότητα γίνεται με οικονομικά κριτήρια με βάση τζίρους.

Σημείωση: Οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν δικαιούνται να ενταχθούν στον νόμο τούτο αλλά μπορούν να «εκμεταλλευτούν» τις προβλέψεις τους για να αιτηθούν –εκτός πλατφόρμας- την ρύθμιση των οφειλών τους, πρώτα του Δημοσίου (Δ.Ο.Υ. & Ασφαλιστικά Ταμεία) και εν συνεχεία να ζητήσουν από τις τράπεζες ρύθμιση των οφειλών τους, όπως προβλέπεται από τον Κώδικα Δεοντοογίας των Τραπεζών.

Οφειλές 20.000 – 50.000 ευρώ:

Συγκεκριμένη ρύθμιση γι’ αυτές:

  • 120 δόσεις
  • διαγραφή τόκων υπερημερίας
  • διαγραφή του 95% προστίμων Δ.Ο.Υ.
  • διαγραφή 85% των προσαυξήσεων οφειλών τους προς το Δημόσιο

Ανάλυση περιουσίας οφειλετών και εγγυητών.
Περιουσιακά στοιχεία αξιοποιούνται στο τέλος της περιόδου ρύθμισης κι εφόσον αυτή έχει τηρηθεί για να καλύψουν το υπόλοιπο της ρύθμισης. Ο,τι απομείνει από την αξιοποίηση θα είναι προς όφελος του επιχειρηματία, ενώ το υπόλοιπο του συνόλου των οφειλών του, αυτό που δεν είχε υπολογιστεί στη ρύθμιση, θα διαγραφεί.

«Οδηγό» για το ποσό της ρύθμισης- κουρέματος, αποτελεί η αξία της περιουσίας –αν υπάρχει τέτοια. Δηλαδή η ρύθμιση δεν μπορεί να συμφωνηθεί χαμηλώτερα από την αξία ρευστοποίησης της περιουσίας του οφειλέτη.

Κατασχέσεις;
Αναστολή κατασχέσεων  και λοιπών αναγκαστικών μέτρων για διάστημα 70 ημερών από την ημερομηνία αποστολής από τον συντονιστή προς τους πιστωτές, της πρόσκλησης για συμμετοχή στην εξωδικαστική ρύθμιση. Δυνατόττηα παράτασης του χρόνου για επί πλέον 4 μήνες με αίτηση του οφειλέτη στο δικαστήριο, εφ’ όσον συναινεί η απόλυτη πλειοψηφία των πιστωτών που συμμετέχουν στην διαδικασία.

Comments are closed.