Ο Ν. 3869/2010 γνωστός και ως νόμος Κατσέλη, ο οποίος τροποποιήθηκε τελευταία με τον Ν.4336/2015 ρυθμίζει τις οφειλές από δάνεια στεγαστικά, επιχειρηματικά και κάρτες των  φυσικών προσώπων (και εμπόρων που έχει πάψει η εμπορική τους ιδιότητα) κουρεύοντας το κεφάλαιο, και ορίζοντας δόση δανείου στα μέτρα και τις δυνατότητες του κάθε οφειλέτη και με απόλυτη προστασία της κύριας κατοικίας.

Το δικηγορικό γραφείο “ΙΩΑΝΝΑ ΛΑΓΟΥΜΙΔΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣασχολείται με επιτυχία από το 2010, με την ένταξη των πελατών του στις ρυθμίσεις του  νόμου. Επίσης προβαίνουμε για λογαριασμό των πελατών μας σε μεταρρύθμιση αποφάσεων σχετικών με ήδη καθορισμένες δόσεις καταβολών εάν άλλαξαν τα οικονομικά δεδομένα των πελατών μας. Εχοντας χειριστεί πληθώρα τέτοιων υποθέσεων, αλλά και έχοντας παρακολουθήσει πληθώρα σεμιναρίων σχετικά με τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού καθώς και  όλη την εξέλιξη της νομολογίας έχουμε πλέον όλη την τεχνογνωσία για επιτυχημένη έκβαση των υποθέσεων των εντολέων μας.

  • Αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση του νόμου και οριστική ρύθμιση οφειλών
  • Προσωρινή ρύθμιση οφειλών και προστασία περιουσίας
  • Διάσωση κύριας κατοικίας
  • Αίτηση τροποποίησης απόφασης λόγω αλλαγής συνθηκών, εισοδημάτων κλπ.