Στο δικηγορικό μας γραφείο λειτουργεί νέο τμήμα Ναυτικού Δικαίου. Επικεφαλής του τμήματος είναι ο διδάκτωρ του πανεπιστημίου του Southampton, Κωνσταντίνος Κωφόπουλος.

Τομείς ναυτικού δικαίου:

 • Θαλάσσια μεταφορά πραγμάτων. Ζητήματα φορτωτικών και ναυλοσυμφώνων
 • Δίκαιο ναυτικής ασφάλισης: ασφαλιστικές καλύψεις, δικαιώματα υποκατάστασης, εκχωρήσεις ασφαλιστικών δικαιωμάτων
 • Σύμφωνα διεθνών αγοραπωλησιών εμπορευμάτων π.χ. αγαθά σε εμπορευματοκιβώτια, ευαίσθητα προϊόντα, χύδην φορτία, προϊόντα ενέργειας και αγροτικά προϊόντα.
 • Γενικές αβαρείες
 • Επείγουσα συμβουλευτική
 • Επιθαλάσσια αρωγή, συμπεριλαμβανομένων ρυμουλκύσεων και συναφών παροχών
 • Προληπτική συμβουλευτική αποφυγής ζημιών
 • Διαμεσολάβηση και Διαιτησία, π.χ. υπό CEDR, GAFTA and FOSFA, LMAA, αλλά και μη τυποποιημένες συμφωνίες
 • Αγοραπωλησίες πλοίων και σκαφών αναψυχής
 • Εξωδικαστική συμβουλευτική και διαχείριση υψηλής αξίας απαιτήσεων
 • Γνωμοδοτήσεις επί θεμάτων Ναυτικού Δικαίου