• αγοροπωλησίες ξενοδοχείων
• μισθώσεις ξενοδοχείων
• σήμα ξενοδοχείου
• τραπεζικά δάνεια ξενοδοχείων
• απαιτήσεις πελατών – αποζημιώσεις
• συμβάσεις τουριστικών γραφείων με ξενοδόχους
• συγχωνεύσεις – διασπάσεις ξενοδοχειακών & τουριστικών μονάδων
• συμβάσεις allotment
• απαιτήσεις ξενοδόχων – τουριστικών πρακτόρων
• εκμετάλλευση αιγιαλού & παραλίας από ξενοδοχεία & τουριστικές επιχειρήσεις
• συμβάσεις αντιπροσώπευσης
• συμβάσεις κρατήσεων δωματίων & overbooking
• συμβάσεις time sharing