Η Ιωάννα Λαγουμίδου είναι διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια