Το δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας, αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σπουδαιότητα στις μέρες μας και η ανάγκη προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων γίνεται ακόμη εντονώτερη στο δυναμικό και γρήγορα εξελισσόμενο τεχνολογικό περιβάλλον.

Δικηγόροι της ομάδας μας έχουν μεγάλη ειδίκευση και εμπειρία στον τομέα αυτό, έτσι προσφέρουμε στους πελάτες μας κορυφαίες υπηρεσίες εντός δικαστηρίων ή κατά την διαδικασία της διαμεσολάβησης ή εξωδικαστικά. Παρέχουμε υπηρεσίες καταχώρησης των πνευματικών δικαιωμάτων, σημάτων, απονομής πατεντών και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πιστοποιητικών υποδειγμάτων χρήσης, αλλά και προστασίας προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Καθώς όλα τα πιο πάνω αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του δημιουργού, εμείς μπορούμε τόσο να τα κατοχυρώσουμε για τους πελάτες μας όσο και να τα προστατεύσουμε.

Ακόμα η ομάδα μας συμβουλεύει τους πελάτες μας για συμβάσεις παραχώρησης άδειας χρήσης όσων δικαιωμάtων μπορούν να παραχωρηθούν σε τρίτους (π.χ. άδεια χρήσης σήματος), αλλά και κάθε άλλη εμπορική σύμβαση όπως δικαιόχρησης (franchise), αντιπροσωπείας, διανομής.

Με επιτυχία διεξάγουμε επίσης, τις υποθέσεις αθέμιτου ανταγωνισμού.