ΘΕΛΩ ΝΑ ΥΠΑΧΘΩ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ. ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΩ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΗ;

/30/2017

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η ρύθμιση χρεών μέσω του Ν. 3869/2010 (Νόμου Υπερχρεωμένων ή Κατσέλη, όπως είναι ευρέως γνωστός) δεν αφορά σε όλες ανεξαιρέτως τις οφειλές του φυσικού προσώπου.

Δηλαδή, ο οφειλέτης μπορεί να συμπεριλάβει στην σχετική αίτησή του χρέη προς ιδιώτες (κυρίως Τράπεζες), προς την εφορία και εν γένει το Δημόσιο, προς τους ΟΤΑ, καθώς και προς τα ασφαλιστικά του ταμεία (πλέον ΕΦΚΑ), χωρίς να ενδιαφέρει αν οι συγκεκριμένες οφειλές έχουν υπαχθεί σε ειδική ρύθμιση/διευκόλυνση αποπληρωμής σε συνεννόηση με τον εκάστοτε φορέα.

Σημειωτέον ότι αυτές θα πρέπει να έχουν γεννηθεί ή βεβαιωθεί τουλάχιστον ένα χρόνο πριν την κατάθεση της αίτησης υπερχρεωμένου, αλλιώς δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στον συγκεκριμένο κατάλογο οφειλών προς ρύθμιση.

Στον ίδιο κατάλογο δεν μπορούν επίσης να υπαχθούν χρέη που δημιουργήθηκαν από αδίκημα που τέλεσε ο οφειλέτης από δόλο ή βαριά αμέλεια, χρέη από διοικητικά πρόστιμα ή χρηματικές ποινές, καθώς και οφειλές που αφορούν την υποχρέωση διατροφής συζύγου ή ανηλίκου τέκνου.

Comments are closed.